www.mobilitylmax.be

Wedstrijdreglement : Before/After challenge

Artikel 1

De vennootschap Trenker, met hoofdzetel te Avenue Thomas Edison 32, organiseert van 1ste  augustus 2021 tot 31 oktober 2021 een wedstrijd genaamd « Before/After Challenge ».

Deze wedstrijd zal 3 winnaars toekennen. De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend, zijn de volgende:

  • 1e prijs: een cadeaubon ter waarde van 750 euro bij Center Parcs en een fotoshoot door een professional.
  • 2e prijs: een cadeaubon ter waarde van 500 euro voor een Bongo Liberty.
  • 3e prijs: een cadeaubon ter waarde van 250 euro van Ardennes-étape.

De prijzen kunnen in geen geval ingewisseld worden of omgeruild worden tegen geld. De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en brengt geen aankoopverplichting met zich mee. De deelname aan de wedstrijd impliceert uw volledige instemming met het onderhavige reglement, met inbegrip van eventuele latere aanpassingen die bijvoorbeeld na een geval van overmacht nodig zijn. In de mate van het mogelijke zullen deelnemers op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen.

Artikel 2

Deze wedstrijd is op toekomstige of fans van Facebook-pagina van Mobilityl gericht en staat open voor iedereen die wil deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden van het organiserende bedrijf en hun familieleden. Minderjarigen mogen niet deelnemen.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, volstaat het om deel te nemen op de Facebook-pagina van Mobilityl (https://www.facebook.com/Mobilityl) en een commentaar achter te laten met een voor/na-foto op de publicatie van de Before/After Challenge van 01/08/2021.

Alleen leesbare, correct en compleet ingevulde antwoordendie we ontvingen vóór ontvangen vóór middernacht 30/09/2021 komen in aanmerking om als winnaars geselecteerd te worden.

Alle personen op de foto’s moeten ermee instemmen dat de foto’s voor marketing- en promotiedoeleinden kunnen worden gebruikt. Een schriftelijke overeenkomst zal worden opgesteld voordat de prijs wordt toegekend. In geval van weigering van een van de deelnemers en indien de configuratie van de foto het niet toelaat deze te verwijderen, kan de prijs niet worden toegekend. Minderjarigen die op de foto’s staan, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of de wettelijk verantwoordelijke persoon

Onze jury kiest de winnaars op basis van het hoogste aantal stemmen onder de foto’s tijdens de stemperiode van 1 oktober tot en met 31 oktober 2021. De geselecteerde foto’s moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Meerdere familieleden moeten op de foto’s aanwezig zijn.
  • Ten minste twee generaties moeten vertegenwoordigd zijn.
  • Een idee van beweging moet in de foto’s worden weergegeven.

De beslissing van de organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

Artikel 3

De winnaars van de wedstrijd wordt op 02/11/2021 per privébericht via onze Facebook-pagina Mobilityl met op de hoogte gebracht met de modaliteiten om uw voordelen te krijgen. Opgelet, Trenker zal de cadeaus UITSLUITEND in België versturen

Artikel 4

In geen geval kan de organisator verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten en om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan optreden als gevolg van deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

Als de wedstrijd deels of volledig uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden wegens redenen buiten de wil van de organisator om, draagt deze laatste hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 5

De gegevens die tijdens de volledige duur van de wedstrijd worden verzameld, worden strikt overeenkomstig ons privacybeleid gebruikt : https://www.trenker.be/nl/beleid-voor-de-bescherming-van-persoonsgegevens.aspx

In overeenstemming met ons privacybeleid en de wet van 25 mai 2018 hebben alle deelnemers recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens.

Om dat te doen volstaat het een e-mail te sturen naar het adres gdpr@trenker.be, met vermelding van het precieze voorwerp van uw vraag.

ARTICLE 6

Deze wedstrijd is geassocieerd met Facebook en wordt gesponsord door Facebook vanaf de Facebook-account Mobilityl (https://www.facebook.com/Mobilityl)